Redakčná rada

Predseda: Monika Zatrochová, Slovak University of Technology in Bratislava, SK

Podpredseda: Elena Shibanova-Roenko
Členovia:

 • Daniela Špirková, Slovak University of Technology in Bratislava, Bratislava, SK
 • Ivan Katrenčík, Slovak University of Technology in Bratislava, SK
 • Ján Vávra, Ph.D., University of Pardubice, CZ
 • Anton Lisník, Slovak University of Technology in Bratislava, SK
 • Andrea Čajková, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, SK
 • Michal Paták, University of Pardubice, CZ

Vedecká rada

Predseda: Jana Kajanová, Comenius University in Bratislava, Bratislava, SK
Členovia:

 • Edita Hekelová, Slovak University of Technology in Bratislava, Bratislava, SK
 • Jana Hinke, Czech University of Life Science, Praha, CZ
 • Piotr Mazur, The State School of Higher Education in Chełm, PL
 • Marek Potkány, Technical University in Zvolen, SK
 • Alois Stutzer, University of Basel, Basel, CH

Recenzenti

 • Miriam Pekarčíková, Technical University of Košice, SK
 • Zuzana Chodasová, Slovak University of Technology in Bratislava, Bratislava, SK
 • Ján Závadský, Matej Bel University, Banská Bystrica, SK,
 • Katarína Teplická, Technical University of Košice, SK
 • Lenka Branská, University of Pardubice, CZ
 • Jacek Strojny, Politechnika Rzeszowska, PL
 • Aleksander Oksanych, Kielce University of Technology, PL
 • Daniela Majerčáková, Comenius University in Bratislava, Bratislava, SK
 • Ľudomír Šlahor, Comenius University in Bratislava, Bratislava, SK
 • Júlis Golej, Slovak University of Technology in Bratislava, SK
 • Martina Kuperová, Slovak University of Technology in Bratislava, SK
 • Boris Mucha, Slovak University of Technology in Bratislava, SK
 • Paulína Mihaľovú, Comenius University in Bratislava, Bratislava, SK
 • Katarína Rentková, Comenius University in Bratislava, Bratislava, SK
 • Natalia Kryvinska, Comenius University in Bratislava, Bratislava, SK
 • Barbora Kovařiková, Slovak University of Technology in Bratislava, SK
 • Hana Porgeszová, Slovak University of Technology in Bratislava, SK

Redakčný výbor

Zodpovedný redaktor: Ivan Katrenčík
Grafická a redakčná úprava: Petra Valiauga
Správca webovej stránky časopisu: Ľuboš Čirka

V časopise sa uplatňuje systém anonymného recenzovania (peer-review) pre overenie vedeckej kvalifikácie článkov, každý príspevok je posudzovaný dvoma nezávislými recenzentmi. Príspevky boli schválené na publikovanie Vedeckou a Redakčnou radou časopisu.


Adresa redakcie
MANEKO - Manažment a Ekonomika o.z.
OMCHaPT ÚM STU
Vazovova 5
812 43 Bratislava
e-mail: ivan.katrencik@stuba.sk