Slovensky English

Redakčná rada časopisu

Predseda: Doc. Ing. Irina Bondareva, CSc., Slovak University of Technology in Bratislava, SK
Podpredseda: Prof. Elena Shibanova-Roenko, P.d.in econ.


Členovia:                  
Prof. Ing. Július Alexy, CSc., University of Economics in Bratislava, Bratislava, SK
Prof. Ekaterina Antipova, PhD., Belarusian State University, Minsk, BY
Doc. Ing. Aleš Hes, PhD., Czech University of Life Sciences Prague, Prague, CZ
Prof. Andrej Kalganov, DrSc., Lomonosov Moscow State University, Moscow, RU
Prof. Ing. Hana Lošťáková, Ph.D., University of Pardubice, Pardubice, CZ
Assoc. Prof. Dr. Jogaila Mačerinskas, Vilnius University, Vilnius, LT
Doc. Ing. Renáta Myšková, PhD., University of Pardubice, Pardubice, CZ
Prof. Robert Nizhegorodtsev, DrSc., Russian Academy of Sciences, Moscow, RU
Prof. Gulnara Nyusupova, PhD., Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, KZ
Doc. Zora Petraková, PhD., Slovak University of Technology in Bratislava, Bratislava, SK
Ing. Jana Plchová, PhD. , Slovak University of Technology in Bratislava, SK
Prof. Anatolij Porokhovskiy, DrSc., Lomonosov Moscow State University, Moscow, RU
Prof. Viktor Riazanov, DrSc., Saint Petersburg State University, St. Petersburg, RU
Doc. Ing. Daniela Špirková, PhD., Slovak University of Technology in Bratislava, Bratislava, SK
Doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD., Slovak University of Technology in Bratislava, Bratislava, SK

 

Vedecká rada

Predseda: Doc. Ing. Jana Kajanová, PhD., Comenius University in Bratislava, Bratislava, SK


Členovia:
Prof. Ing. Edita Hekelová, PhD., Slovak University of Technology in Bratislava, Bratislava, SK
Ing. Slávka Šagátová, PhD., University of Economics in Bratislava, Bratislava, SK
Doc. Ing. Katarína Teplická, PhD., Technical University of Košice, SK


Zodpovedný redaktor: Ing. Jana Plchová, PhD.
Grafická a redakčná úprava: Ing. Petra Artzová
Správca webovej stránky časopisu:  Ing. Juraj Tomlain, PhD.
Číslo 2/2018 bolo redakčne spracované v mesiacoch 10/2018 – 12/2018

Adresa redakcie:
OMCHaPT ÚM STU
Vazovova 5
812 43 Bratislava
e-mail: jana.plchova@stuba.sk

 

Časopis MANEKO vychádza v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou priemyselnej chémie FCHPT STU v Bratislave pri ZSVTS (Zväz slovenských vedecko-technických spoločností)Domov | O časopise | Redakčná rada | Štatút časopisu | Pokyny pre autorov | Aktuálne číslo | Archív