Slovensky English

Redakčná rada časopisu

Predseda: Doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD., Slovak University of Technology in Bratislava, SK
Podpredseda: Prof. Elena Shibanova-Roenko, Ph.d.in econ.

Členovia:                  
Doc. Ing. Miriam Pekarčíková, PhD., Technical University of Košice, SK
Doc. Ing. Daniela Špirková, PhD., Slovak University of Technology in Bratislava, Bratislava, SK
Doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD., Slovak University of Technology in Bratislava, Bratislava, SK
Ing. Ivan Katrenčík, PhD. Slovak University of Technology in Bratislava, SK
Doc. PaeDr. ThDr. Anton Lisník, PhD., Slovak University of Technology in Bratislava, SK
Ing. Jana Janíčková, PhD., Matej Bel University, Banská Bystrica, SK
Ing. Ján Vávra, Ph.D., University of Pardubice, CZ
Ing. Michal Paták, PhD., University of Pardubice, CZ
Doc. Ing. Zuzana Chodasová, PhD., Slovak University of Technology in Bratislava, Bratislava, SK

 

Vedecká rada časopisu

Predseda: Doc. Ing. Jana Kajanová, PhD., Comenius University in Bratislava, Bratislava, SK

Členovia:
Prof. Ing. Edita Hekelová, PhD., Slovak University of Technology in Bratislava, Bratislava, SK
Prof. Piotr Mazur, PhD, The State School of Higher Education in Chełm, PL
Doc. Ing. Marek Potkány, PhD., Technical University in Zvolen, SK
Prof. Dr. Alois Stutzer, University of Basel, Basel, CH
Prof. Ing. Ján Závadský, PhD., Matej Bel University, Banská Bystrica, SK
Doc. Ing. Katarína Teplická, PhD., Technical University of Košice, SK
Doc. Ing. Lenka Branská, Ph.D., University of Pardubice, CZ
Dr hab. Jacek Strojny, Politechnika Rzeszowska, PL
Prof. dr hab. Aleksander Oksanych, Politechnika Świętkrzyska, Kielce University of Technology, PL


Zodpovedný redaktor: Ing. Ivan Katrenčík, PhD.
Grafická a redakčná úprava: Ing. Petra Valiauga
Správca webovej stránky časopisu:  Ing. Juraj Tomlain, PhD.


V časopise sa uplatňuje systém anonymného recenzovania (peer-review) pre overenie vedeckej kvalifikácie článkov, každý príspevok je posudzovaný dvoma nezávislými recenzentmi. Príspevky sú schváľované na publikovanie Vedeckou radou časopisu.

Číslo 1/2023 bolo redakčne spracované v mesiacoch apríl - jún 2023
Adresa redakcie:
OMCHaPT ÚM STU
Vazovova 5
812 43 Bratislava
e-mail: ivan.katrencik@stuba.sk

 

Časopis MANEKO vychádza v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou priemyselnej chémie FCHPT STU v Bratislave pri ZSVTS (Zväz slovenských vedecko-technických spoločností)Domov | O časopise | Redakčná rada | Štatút časopisu | Pokyny pre autorov | Aktuálne číslo | Archív