Slovensky English

Redakčná rada časopisu

Predseda: Doc. Ing. Irina Bondareva, CSc., Slovak University of Technology in Bratislava, SK
Podpredseda: Prof. Elena Shibanova-Roenko, Ph.d.in econ.


Členovia:                  
Prof. Ing. Július Alexy, CSc., University of Economics in Bratislava, Bratislava, SK
Prof. Ing. Ladislav Andrášik, DrSc., Slovak University of Technology in Bratislava, SK
Prof. Marina Alpidovskaya, Ph.D. of Economics, Finance University under the Government of the Russian Federation, Moscow, RU
Prof. Ekaterina Antipova, PhD., Belarusian State University, Minsk, BY
Prof. Ludmila Bulavka, Ph.D., Moscow State University named by M.V. Lomonosov, Moscow, RU
Doc. Ing. Aleš Hes, PhD., Czech University of Life Sciences Prague, Prague, CZ
Prof. Andrej Kalganov, DrSc., Lomonosov Moscow State University, Moscow, RU
Prof. Ing. Hana Lošťáková, Ph.D., University of Pardubice, Pardubice, CZ
Assoc. Prof. Dr. Jogaila Mačerinskas, Vilnius University, Vilnius, LT
Doc. Ing. Renáta Myšková, PhD., University of Pardubice, Pardubice, CZ
Doc. Ing. Zora Petraková, PhD., Slovak University of Technology in Bratislava, Bratislava, SK
Ing. Jana Plchová, PhD. Slovak University of Technology in Bratislava, SK
Prof. Anatolij Porokhovskiy, DrSc., Lomonosov Moscow State University, Moscow, RU
Prof. Viktor Riazanov, DrSc., Saint Petersburg State University, St. Petersburg, RU
Doc. Ing. Daniela Špirková, PhD., Slovak University of Technology in Bratislava, Bratislava, SK
Doc.Yuxin Yang, Xian, PhD in econ., International university, Xian, Shaanxi, CN
Doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD., Slovak University of Technology in Bratislava, Bratislava, SK

 

Vedecká rada

Predseda: Doc. Ing. Jana Kajanová, PhD., Comenius University in Bratislava, Bratislava, SK


Členovia:
Prof. Ing. Edita Hekelová, PhD., Slovak University of Technology in Bratislava, Bratislava, SK
Ing. Slávka Šagátová, PhD., University of Economics in Bratislava, Bratislava, SK
Doc. Ing. Katarína Teplická, PhD., Technical University of Košice, SK


Zodpovedný redaktor: Ing. Jana Plchová, PhD.
Grafická a redakčná úprava: Ing. Petra Valiauga
Správca webovej stránky časopisu:  Ing. Juraj Tomlain, PhD.
Číslo 1/2020 bolo redakčne spracované v mesiacoch 4/2020 – 6/2020

Adresa redakcie:
OMCHaPT ÚM STU
Vazovova 5
812 43 Bratislava
e-mail: jana.plchova@stuba.sk

 

Časopis MANEKO vychádza v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou priemyselnej chémie FCHPT STU v Bratislave pri ZSVTS (Zväz slovenských vedecko-technických spoločností)Domov | O časopise | Redakčná rada | Štatút časopisu | Pokyny pre autorov | Aktuálne číslo | Archív